Nationellt ungdomsstipendium till Skellefteå

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 års ungdomsstipendium om 5 000 kronor, plus bidrag till resan för att ta emot priset, tilldelas fem elever i åk 8 på Kanalskolan i Skellefteå.

– Vi är otroligt glada och stolta. Eleverna har en sån motor, de är självgående, jobbar på raster och fritid och hittar på nya aktiviteter, säger fritidsledare Ann-Sofie Lindqvist på Kanalskolan, som följer med eleverna på äventyret. Nu ser alla eleverna fram emot att åka till LUFT-konferensen för att ta emot priset. Skolan och föräldrar har ställt upp för att göra det möjligt.
Eleverna är elevambassadörer inom ramen för Tobaksfri Duo, ett tobaksförebyggande program som bygger på kontraktsskrivning med ungdomar för att de inte ska börja med tobak. Eleverna bildar en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Elevambassadörerna arbetar med många aktiviteter som teater, tävlingar och fimpplockning, som utöver nyttan även skapar glädje och sammanhållning på skolan. Stipendiet ska stärka elevambassadörernas aktiviteter i skolan under läsåret 2017/2018.

– Men mest fantastiskt är den presentation ungdomarna gjort med bildspel, film, lekar och information. De har besökt alla elever i klass 6 på Kanalskolan, men också åkt ut till eleverna i klass 5 på de skolor som skulle börja på kanal nu i höstas, fortsätter Ann-Sofie Lindqvist.

– Rökning är fortfarande en av de största orsakerna till död och sjukdom i Sverige, och kan förebyggas, säger Barbro Holm Ivarsson, ordförande i föreningen. Jag blir stolt när jag ser dessa ungdomar. Vi arbetar för ett Rökfritt Sverige 2025 i enlighet med WHO:s Tobakskonvention. En viktig del är att förhindra att barn och ungdomar lockas in i tobaksberoende.

Av de som idag börjar med tobak gör 9 av 10 det innan fyllda 18 år, under en period då de fortfarande går i skolan. Därför är insatser riktade mot ungdomar i och utanför skolan viktigt, och att engagera ungdomarna själva att skapa stödjande miljöer för sig och sina kamrater.

Priset delas ut den 15 september i samband med den nationella tobakspreventiva LUFT-konferensen i Eskilstuna.

Ytterligare information

 • Om stipendiet 
 • Om Tobaksfri Duo: http://tobaksfri.se/
 • Om Rökfritt Sverige 2025: http://www.tobaksfakta.se/tobacco-endgame/

Om Tobaksfri Duo och stipendiet

 • Mentor Ywonne Wiklund: wiklund@vll.se,090-785 73 91, 070-648 73 15.

Om Kanalskolans arbete med tobak

Ann-Sofie Lindqvist, ann-sofie.m.lindqvist@skelleftea.se, 073-0780874

Om föreningen Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

Aktuellt

 • Nationellt ungdomsstipendium till Skellefteå

  Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 års ungdomsstipendium om […]

  Läs vidare
 • Snart dags för LUFT 2017!

  Du har väl bokat in 14-15 september i kalendern? Då är det dags för den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT 2017. Denna gång är Eskilstuna värdstad. Programmet är varierande och innehållsrikt och […]

  Läs vidare
 • Yrkesföreningarna i Almedalen 2017

  Precis som tidigare år kommer Yrkesföreningar mot Tobak och dess fem medlemsföreningar att synas och höras under Politikerveckan i Almedalen i Visby. Psykologer mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård […]

  Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Besök våra hemsidor

Adress

Yrkesföreningar mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org