Snart dags för LUFT 2017!

Du har väl bokat in 14-15 september i kalendern? Då är det dags för den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT 2017. Denna gång är Eskilstuna värdstad. Programmet är varierande och innehållsrikt och har något att ge alla som arbetar med tobaksfrågan.

Tema för LUFT i Eskilstuna är Från kunskap till handling – mot jämlik hälsa för en hållbar utveckling. TV-kände Fredrik Berling är konferensens moderator och bland föreläsarna finns både kända profiler i tobaksarbetet och nya bekantskaper att göra.

Tobaksexperter från våra grannländer hjälper till med en nordisk utblick och Florence Berteletti, Smoke Free Partnership, Bryssel, ger ett internationellt och europeiskt perspektiv.

Anmäl dig om du inte redan gjort det – och varför inte locka med dina lokalpolitiker till ett par viktiga och intressanta dagar?!

Konferensen genomförs genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Samarbetspartners är också bland andra Yrkesföreningar mot Tobak, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Mer information och anmälan på www.luftkonferens.nu

Yrkesföreningarna i Almedalen 2017

Precis som tidigare år kommer Yrkesföreningar mot Tobak och dess fem medlemsföreningar att synas och höras under Politikerveckan i Almedalen i Visby. Psykologer mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård mot Tobak har seminarier på Visby Lasarett tisdag 4 juli kl. 08.00-16.30.

Paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak har seminarium på Soberian onsdag 5 juli kl. 09.00.

På Donners Plats kommer vi att ha aktiviteter tre eftermiddagar, under temat Tobak som hot mot hållbar utveckling.

I år samarbetar i även med Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet.

Här är vårt Almedalsprogram:

Tisdag 4 juli:

Seminarium hela dagen på lasarettet, lokal Bärnsten. Fika och lunch i sjukhusmatsalen till självkostnadspris.

08.00-09.45: PmT: Skolgården – ett rökfritt område? Tobaksfria barn – en självklar möjlighet

Vidar Albinsson, folkhälsostrateg, Hässleholms kommun

Jonny Gustavsson, folkhälsostrateg, Gävle kommun

Birgitta Enmark, tobakssamordnare, Folktandvården Gävleborg

10.00-12.00 SmT: Tobaksavvänjning räddar liv. Hur är det med tillgången på expertstöd?

Åsa Andersson, Strategisk rådgivare, Svensk sjuksköterskeförening

Yvonne Bergmark Bröske, MI pedagog/Utbildare av Diplomerade tobaksavvänjare, Sjuksköterskor mot Tobak

Mona Ringbjer, verksamhetsutvecklare, Region Norrbotten

Ann Post, driftsansvarig Sluta-Röka-Linjen, Stockholms läns landsting

Moderator: Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak

13.00-14.45 TmT: Hälsofrämjande tandvård – Tobak som hot mot hållbar utveckling

Hans Göransson, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening

Moderator: Lena Sjöberg, ordförande, Tandvård mot Tobak

15.00-17.00 TmT: Fredspipor och vattenpipor – Tobak som hot mot hållbar utveckling

Lars Stjernkvist, kommunalråd, Norrköping

Birgitta Enmark, folkhälso- och tobaksansvarig, Folktandvården Gävleborg

Tammouz Obeid, tandtekniker, Damaskus

Moderator: Lena Sjöberg

17.00: Donners Plats

Alexandra Charles med 1.6 milj klubben och YFA, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, med Matti Leijon och Gabriella Beckvid Henriksson tar upp hälsotemat ur sina synvinklar.

Onsdag 5 juli:

08.00: Vidar Albinsson från PmT springer Almedalsloppet!

09.00-09.50 Soberian: Barnens rättigheter vuxnas skyldigheter – Om tobak som hot mot hållbar utveckling

Jonny Gustavsson, drogsamordnare, regional CAN-representant, Gävle kommun

Ingrid Talu, ordförande, Lärare mot Tobak

Lena Sjöberg, projektledare Tobacco Endgame, Yrkesföreningar mot Tobak

16.00. Donners Plats

YFA med Carl Johan Sundberg och Gabriella Beckvid Henriksson deltar med oss. Stillasittande är samma hot mot vår hälsa som rökning

 

 

 

 

 

Lärare i debattartikel: Bekämpa tobaksskadorna lika systematiskt som TBC!

Bekämpa tobaksepidemin lika systematiskt som när TBC besegrades! Den uppmaningen framför Ingrid Talu och Björn Sundin, båda från Lärare mot Tobak, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 31 maj, Tobaksfria dagen.

”I början av 1900-talet dog årligen runt 11 000 människor i Sverige i TBC. Det var dåtidens stora farsot. Samhällets insatser mot TBC var omfattande: bättre bostäder, man hade skärmbildsundersökningar och man vaccinerade. Speciella vårdavdelningar i form av sanatorier inrättades. Detta ledde till att TBC i slutet av 1900-talet praktiskt taget var utrotad i Sverige”, skriver de på UNT:s webbplats.

De framhåller att i dag dör 12 000 årligen i Sverige av tobaksrelaterade skador:

”Då var liemannen en bakterie – nu är det en tobaksindustri som sprider smitta med flera tobaksrelaterade sjukdomar som följd.”

För att minska tobaksindustrins smittspridning behövs, anser de, ett mycket mer systematiskt tobaksförebyggande arbete:

”Om vi angriper tobaken med samma systematik som vi angrep TBC för 100 år sedan kan många liv räddas och mycket lidande undvikas. I många länder har man infört exponeringsförbud, fler rökfria miljöer, neutrala paket och högre pris på ­tobak, åtgärder som man vet har effekt. Tobaksfria skolor är ett viktigt stöd för att ingen börjar använda tobak. ­Sannolikheten för tobaks­debut efter gymnasieskolan är mycket låg. Att minska tobaksindustrins smittspridning är ett samhällsansvar!”

 

Tobaksfria dagen sätter fokus på nya frågor

 • I fattiga familjer kan i många länder utgifterna för att köpa tobak motsvara en tiondel av de totala hushållsutgifterna och göra att det blir mindre kvar till mat, utbildning och hälsovård.
 • Barnarbete är vanligt inom tobaksodlingen och hindrar barn från att gå i skolan.
 • Majoriteten av arbetarna på tobaksfälten är kvinnor, som där utsätts för många farliga kemikalier.
 • 16 procent av dödsfallen i icke smittbara sjukdomar i världen beror på tobaksbruk.

Tobaksbruk och tobaksproduktion är ett gigantiskt hot mot hållbar utveckling för människor och samhällen över hela världen. Det framhåller världshälsoorganisationen WHO i sin kampanj på World No Tobacco Day, Tobaksfria Dagen, som infaller i dag, 31 maj.

I dag uppmärksammar tobaksförebyggare världen över 31 maj-temat ”Tobak hotar hållbar utveckling” för att sprida kunskap om de mer okända effekterna av tobaksepidemin.

Gästkrönika: Dags att fimpa tobaksaktier!


”En bransch som inte betalar för de skador den åsamkar kommer aldrig att över tid lämna en god avkastning.” Det skriver Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden, i en gästkrönika här på YmT:s webbplats:

 

Dags att fimpa tobaksaktier!

Under det senaste decenniet har hållbarhet hamnat i fokus hos pensionsfonder världen över. För en långsiktig placerare är hållbarhet ett sätt att minska risker och på sikt öka avkastningen.

Det finns många vägar att adressera hållbarhet som pensionsförvaltare. Flera fonder tar på sig rollen som en engagerad ägare och försöker påverka bolag i rätt riktning. Det gäller till exempel i enskilda frågor som klimatet, att bekämpa barnarbete och valet av rätt styrelseledamöter i bolaget.

Min personliga uppfattning är att det inte finns bara en enda modell för hur hållbarhet skall uppnås. Den bästa vägen framåt är att låta ”100 blommor blomma”. Det viktiga är att man som placerare använder sin möjlighet att påverka.

På ett område finns det emellertid inte någon möjlighet att välja och det gäller hanteringen av innehav i tobaksbolag! Tobak hör helt enkelt inte hemma i en portfölj hos en ansvarstagande pensionsfond.

Det finns företrädare för pensionsfonder som hävdar att bästa sättet framåt är att engagera sig som ägare i tobaksbolagen. Detta i syfte att få dem att uppträda mer ansvarsfullt.

Det finns minst två problem med det resonemanget.

För det första skulle ett engagemang innebära att man drev frågan om att bolagen skulle upphöra med sin verksamhet, vilket aldrig kommer att hända. Tobak är och har alltid varit en hälsorisk för samhället och därmed för de som äger aktier i dessa företag. Tobak är ett av få undantag där ägarengagemang helt enkelt inte fungerar och aldrig kommer att göra det.

För det andra är möjligheterna att komma till tals med bolagen och påverka val av styrelseledamöter obefintliga. Under mina 15 år som pensionsförvaltare har jag inte sett ett enda konkret exempel på pensionsfonder som engagerat sig som ägare i tobaksbolag och nått någon framgång.

Det viktigaste skälet till att inte äga tobaksaktier är dock att det inte kommer att vara en bra placering vad gäller avkastning. En bransch som inte betalar för de skador den åsamkar kommer aldrig att över tid lämna en god avkastning. Bolagen bedriver en verksamhet som befinner sig i stark och tilltagande motvind.

På Fjärde AP-fonden valde vi, allt för sent skall erkännas, att sälja ut våra innehav i tobaksindustrin. Ett enkelt beslut för den som kan vara långsiktig. För i ett längre perspektiv kommer tobaksaktier att vara en förlorare.

Mats Andersson, vice ordförande i stiftelsen Global Challenges, tidigare vd för Fjärde AP-fonden

 

 

 

Följ 8:e Tobacco Endgame-seminariet!

Det 8: seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 webbsända på Svenska Läkaresällskapets Youtubekanal. Gå in på Youtube, sök på ”lakaresallskapet” och klicka på ikonen för direktsändning!

Välkomna till åttonde seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!

Tobacco Endgame-seminarium 16 maj 2017 – med anledning av WHO:s World No Tobacco Day 31 maj med tema ”Tobak som hot mot hållbar utveckling”

tobacco

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm
Tid: Kl 13.00 – 16.30 med förfriskningspaus
Webbsänt seminarium:  Seminariet – som är kostnadsfritt – kan följas genom webbsändning – i realtid och efteråt. Länk (Länk öppen från kl 13)

Program

Hashtag:  #rökfritt2025
Anmälan: Till formuläret

Seminariet – som är kostnadsfritt – kan följas genom webbsändning – i realtid och efteråt.

Arrangörer: Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot Tobak

 

Så firar Yrkesföreningar mot Tobak 25 år

I år firar Yrkesföreningar mot Tobak 25-årsjubileum! Ett utmärkt tillfälle att öka det tobaksförebyggande engagemanget ännu mer i våra yrkeskårer och att lyfta tobaksfrågan i samhällsdebatten.

De fem yrkesföreningarna planerar många aktiviteter under 2017. Här kan du läsa om några.

Mona Wahlgren, ordförande i Sjuksköterskor mot Tobak:

Sjuksköterskor mot Tobak vill under jubileumsåret 2017 nå ut till alla sjuksköterskor och barnmorskor om vikten av att arbeta med tobaksprevention. Budskapet om målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 får god genomslagskraft också tack vare gott och mångårigt samarbete med Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening samt Barnmorskeförbundet.

Bland aktiviteterna finns en studiedag med föreläsningar om hur man arbetar med tobaksprevention och tobaksavvänjning. Vid externa utbildningsdagar i Motiverande samtal och diplomering till tobaksavvänjare runt om i landet och i forum som exempelvis skolsköterskekongressen ska vi också vara med och sprida kunskap om sjuksköterskans roll i det tobakspreventiva arbetet. Under Almedalsveckan samarbetar vi med övriga i Yrkesföreningar mot Tobak samt med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Hans Gilljam, ordförande i Läkare mot Tobak:

Tisdagen 25 april bjuder vi in till föreläsningar på Svenska Läkaresällskapet kl. 18-19.30. Temat är ”Läkare mot tobak 25 år” – vår förenings jubileumsår sammanfaller med YmT:s eftersom Läkare mot Tobak var den första yrkesföreningen som bildades. Detta är ett tillfälle vi vill fira och vi hoppas få dit många kollegor som är intresserade av tobaksförebyggande tillbaka-och framåtblickar.

I övrigt kommer vårt arbete under året att handla väldigt mycket om opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 där vi samverkar med övriga yrkesföreningar, Tobaksfakta och andra organisationer. Tobacco Endgame ger oss viktig dragkraft.

Barbro Holm Ivarsson, ordförande i Psykologer mot Tobak:

Psykologer mot Tobak lägger mycket tid och resurser på att hålla vår hemsida uppdaterad med aktuell information. Den har i år arbetats om. En av målsättningarna har varit att hemsidan ska innehålla mer information för allmänheten. Vi lanserar även en ny domän som heter Tobaksstopp.nu för att allmänhet och journalister ska ha lättare att hitta dit. Till hemsidan hör även vårt nyhetsbrev som skickas ut 3-4 gånger per år eller vid behov.

Vi producerar också en kunskapsöversikt om tobakspreventivt arbete med unga och vi delar ut ett nytt ungdomsstipendium. Den maximala stipendiesumman är maximalt 10 000 kr, som kan delas mellan ett eller flera projekt.

Vi utvecklar även vårt arbete med kunskapsuppbyggnad och kvalitetssäkring av tobaksavvänjningsutbildningarna i Sverige. Utöver att arrangera en nätverksträff för diplomutbildare i samarbete med LmT, SmT och TmT som vi gör varje år, inleds ett kvalitetssäkringsprojekt med besök på samtliga diplomutbildningar. För att bidra till en enhetlig tobaksavvänjning i Sverige planeras dessutom produktion av 1) en vägledning till professionen om tobaksavvänjning med ungdomar, 2) en vägledning för barnmorskor om samtal om tobak med gravida och 3) informationsblad om hur man slutar med tobak till vuxna respektive till ungdomar.

Vi är också aktiva i projektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och planeringen av LUFT-konferensen och deltog även i den europeiska tobakskonferensen i Portugal.

Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak:

Sedan vår förening bildades har vi för varje år stärkt vår roll och lyckats få våra kolleger och de styrande i olika församlingar att inse tandvårdens potential i och med att vi träffar hela befolkningen och har lätt att motivera till tobaksstopp eftersom tobaksskador syns direkt och läker ut direkt just i munnen. I år medverkar vi på många olika arenor, framför allt i Almedalen och på Odontologisk Riksstämma med seminarier för att belysa tandvårdens möjligheter, både politiskt och på individnivå i behandlingsstolen.

I dag har vi också över sjuhundra på vår facebooksida. Aktiviteten är hög och vi bjuder in alla, oavsett yrke och bakgrund att gilla, dela och sprida tobaksinformation.

Eftersom våra ekonomiska resurser är mer och mer begränsade har vi inget extra arrangemang trots att det är jubileumsår. Det hade varit roligt, men det får bli 2025 när Sverige blivit rökfritt.

Ingrid Talu, Lärare mot Tobak:

Vi fortsätter att möta de som är engagerade i skolans verksamhet både vid mindre möten och på större konferenser.

Vi fortsätter även att delta på de politiska partiernas kommun- och landstingsdagar för att motivera kommunpolitiker till olika åtgärder för minskat tobaksbruk och för att skydda framför allt barn och unga.

Vi medverkar i arbetet med Tobacco Endgame för att få fler att förstå att det går att minska tobaksbruket i samhället. Just nu är det viktigt att fler kommuner ansluter sig till Tobacco Endgame.

När det gäller tobaken som ett hinder för hållbar utveckling fortsätter vi bland annat arbetet med att kartlägga pensionsfondernas investeringar i tobaksindustrin. Vi vill också informera om dessa investeringar och försöka påverka investerare.

Men egentligen firar vi 25 år först när exponeringsförbudet för tobak är genomfört! De politiker, det politiska parti, som inte förstår att exponeringsförbudet har stor betydelse för ungdomars tobaks- och drogfrihet, värnar inte ungdomarna hälsa och skolans arbetsmiljö. Exponeringsförbud är en av flera åtgärder som är så viktiga för att stödja oss som arbetar för att skolan skall vara en drogfri miljö för både elever och vuxna.

 

 

Åttonde Tobacco Endgameseminariet närmar sig

Den 16 maj kl. 13-16.30 arrangeras det åttonde seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Temat är tobaken som hinder för hållbar utveckling. Detta är även temat för WHO:s World No Tobacco Day, 31 maj, 2017.

Plats för Tobacco Endgameseminariet blir Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Mer information om program och anmälan kommer inom kort.

Aktuellt

 • Snart dags för LUFT 2017!

  Du har väl bokat in 14-15 september i kalendern? Då är det dags för den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT 2017. Denna gång är Eskilstuna värdstad. Programmet är varierande och innehållsrikt och […]

  Läs vidare
 • Yrkesföreningarna i Almedalen 2017

  Precis som tidigare år kommer Yrkesföreningar mot Tobak och dess fem medlemsföreningar att synas och höras under Politikerveckan i Almedalen i Visby. Psykologer mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård […]

  Läs vidare
 • Lärare i debattartikel: Bekämpa tobaksskadorna lika systematiskt som TBC!

  Bekämpa tobaksepidemin lika systematiskt som när TBC besegrades! Den uppmaningen framför Ingrid Talu och Björn Sundin, båda från Lärare mot Tobak, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 31 maj, […]

  Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Besök våra hemsidor

Adress

Yrkesföreningar mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org